CHO THUÊ XE CẨU

MUA BÁN XE CẨU

thông tin liên hệ
Mr Vũ Văn Bá
P. Giám Đốc - 0903.701.863

-

Cẩu KOBELCO

Cẩu Kato 20 tấn
Cẩu Kato 20 tấn
Cẩu Kato 25 tấn
Cẩu Kato 25 tấn
Cẩu Kato bánh xích 8 tấn
Cẩu Kato bánh xích 8 tấn