CHO THUÊ XE CẨU

MUA BÁN XE CẨU

thông tin liên hệ
Mr Vũ Văn Bá
P. Giám Đốc - 0903.701.863

-

Cẩu TADANO

Xe cần cẩu
Xe cần cẩu
Cẩu bánh xích 50 tấn
Cẩu bánh xích 50 tấn
Cẩu bánh xích Hitachi
Cẩu bánh xích Hitachi
Cẩu bánh xích Hitachi 65 tấn
Cẩu bánh xích Hitachi 65 tấn
Cẩu bánh xích Hitachi 150 tấn
Cẩu bánh xích Hitachi 150 tấn