CHO THUÊ XE CẨU

MUA BÁN XE CẨU

thông tin liên hệ
Mr Vũ Văn Bá
P. Giám Đốc - 0903.701.863

-

Cẩu Kobelco

KOBELCO BÁNH XÍCH 250T- CKE2500-2
KOBELCO BÁNH XÍCH 250T- CKE2500-2
KOBELCO 7250S (250 tấn)
KOBELCO 7250S (250 tấn)
Cẩu bánh xích 60 tấn
Cẩu bánh xích 60 tấn

Cẩu Hitachi

Xe cần cẩu
Xe cần cẩu
Cẩu bánh xích Hitachi
Cẩu bánh xích Hitachi
Cẩu bánh xích Hitachi 65 tấn
Cẩu bánh xích Hitachi 65 tấn

Cẩu Kato

Cẩu Kato 20 tấn
Cẩu Kato 20 tấn
Cẩu Kato 25 tấn
Cẩu Kato 25 tấn
Cẩu Kato bánh xích 8 tấn
Cẩu Kato bánh xích 8 tấn

DỊCH VỤ CHO THUÊ XE CẨU CÁC LOẠI

Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu
Cho thuê xe cẩu